Strona główna

W drodze na Sałasz

2024

LIMITY PODATKOWE:

Nazwa Wartość Limit
Mały podatnik VAT 2 000 000 euro 9 218 000,00 zł
Mały podatnik VAT - pośrednik 45 000 euro 207 000 zł
Mały podatnik PIT/CIT 2 000 000 euro 9 218 000,00 zł
Jednorazowa amortyzacja 50 000 euro 230 000 zł
Księgi rachunkowe 2 000 000 euro  9 218 200,00 zł
Ryczałt miesięczny 2 000 000 euro 9 218 200,00 zł
Ryczałt kwartalny 200 000 euro   921 820,00 zł
Transakcje gotówkowe -     15 000,00 zł
Zwolnienie podmiotowe VAT -   200 000,00 zł

PODATKI - SKALA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH PIT:

Podstawa obliczenia podatku
ponad do
Podatek
  120 000 zł
12% minus 3 600 zł
120 000 zł  
10 800 zł +32% nadwyżki ponad 120 000

PODRÓŻE SŁUŻBOWE - DIETY i RYCZAŁTY:

Diety i ryczałty od 1 marca 2013 roku od 1 stycznia 2023 roku
Dieta 30 zł 45,00 zł
Ryczałt za nocleg 45 zł 67,50 zł
Ryczałt na dojazdy 6 zł 9,00 zł

STAWKI ZA 1 KM PRZEBIEGU (OD 17.01.2023 R.)

Samochód osobowy o poj. silnika do 900 cm³ 0,89 zł
Samochód osobowy o poj. silnika powyżej 900 cm³ 1,15 zł
motocykl 0,69 zł
motorower 0,42 zł

WYNAGRODZENIA:

Minimalne wynagrodzenie za pracę:
od 1 stycznia 2024  - 4 242,00 zł,
od 1 lipca 2024      - 4 300,00 zł

Minimalna stawka godzinowa (dot. umów cywilnoprawnych):
od 1 stycznia 2024 - 27,70 zł,
od 1 lipca 2024      - 28,80 zł

ODSETKI OD ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH:

podstawowe od 5.10.2023 r. 14,5%
obniżone od 5.10.2023 r. 7,25%
podwyższone od 5.10.2023 r. 21,75%

SKŁADKI ZUS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I OSÓB WSPÓŁPRACUJĄCYCH

PODSTAWOWE

Podstawa wymiaru składek nie niższa niż  4.694,40 zł.

Rodzaj ubezpieczenia Stawka Kwota
emerytalne 19,52% 916,35
rentowe 8,00% 375,55 zł
chorobowe 2,45% 115,01 zł
wypadkowe * *
Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy 2,45% 115,01 zł

PREFERENCYJNE

* Od stycznia do czerwca 2024 roku:
Podstawa wymiaru składek nie niższa niż 1272,60 zł.

Rodzaj ubezpieczenia Stawka Kwota
emerytalne 19,52% 248,41 zł
rentowe 8,00% 101,81 zł
chorobowe 2,45%  31,18 zł
wypadkowe * *

* Od lipca do grudnia 2024 roku:
Podstawa wymiaru składek nie niższa niż 1290,00 zł.
Rodzaj ubezpieczenia Stawka Kwota
emerytalne 19,52% 251,81 zł
rentowe 8,00% 103,20 zł
chorobowe 2,45%  31,61 zł
wypadkowe * *
  • Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe zależy od zagrożeń zawodowych i ich skutków.

  • Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych wynosi od 01.04.2018 r. 1,67%

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE zależne jest od wybranej formy opodatkowania

Podstawą wyliczenia rocznej składki zdrowotnej przy skali podatkowej (stawka 9%) i podatku liniowym ( stawka 4,9%) jest dochód po odliczeniu opłaconych w danym roku składek na ubezpieczenie społeczne.

Podstawa składki zdrowotnej przy ryczałcie ewidencjonowanym zależy od rocznych przychodów.

• Przychody do 60.000 zł. 9% od 60% przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale roku poprzedniego,
• Przychody od 60.000 zł. do 300.000 zł. 9% od 100% przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale roku poprzedniego,
• Przychody powyżej 300.000 zł. 9% od 180% przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale roku poprzedniego.

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY - składka zdrowotna w 2024 r.

Przychód Składka miesięczna Składka roczna
do 60 tys. zł 419,46 zł 5 033,52 zł
od 60 tys. zł. do 300 tys. zł 699,11 zł 8 389,32 zł
powyżej 300 tys. zł 1 258,39 zł 15 100, 68 zł

Podstawą wyliczenia składki zdrowotnej przy karcie podatkowej (stawka 9%) jest kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym rok.