Strona główna

Abrusia  

Usługi księgowe:

* podatkowa księga przychodów i rozchodów,

* ewidencja przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego,

* rejestry VAT,

* sporządzanie plików JPK,

* sporządzanie deklaracji podatkowych,

* obliczanie wymaganych przez prawo podatków,

* bieżąca analiza problemów księgowo-podatkowych firmy i pomoc w ich rozwiązywaniu,

* ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

* ewidencja wyposażenia,

* usługi kadrowo-płacowe,

* rozliczenia z ZUS,

* zeznania roczne,

* wyprowadzanie zaległości księgowych,

* korespondencja urzędowa z urzędem skarbowym i ZUS

* pomoc przy zakładaniu i likwidacji działalności gospodarczej osób fizycznych,

* inne usługi dotyczące działalności gospodarczej uzgodnione z klientem.