Strona główna

Zachód słońca w górach

Proponowanie zmiany dotyczące składki zdrowotnej dla przedsiębiorców od 2025r.

          Minister Finansów na konferencji prasowej przedstawił propozycję zmian w obszarze wysokości składki zdrowotnej.
          Opodatkowani wg skali podatkowej płaciliby składkę zdrowotną w wysokości
9% z 75% minimalnego wynagrodzenia. Składkę taką płaciliby przez cały rok niezależnie od wysokości dochodu.
          Opodatkowani podatkiem liniowym płaciliby 9% z 75% minimalnego wynagrodzenia, ale po przekroczeniu 2-krotności przeciętnego wynagrodzenia płaciliby 4,9%.
          Opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych płaciliby 9% z 75% minimalnego wynagrodzenia, ale po przekroczeniu 4-krotności przeciętnego wynagrodzenia płaciliby dodatkowo 3,5% od nadwyżki.

Przesunięcie terminu wdrożenia obowiązkowego KSeF

Minister Finansów przesunął termin wdrożenia KSeF.

Rewolucja w wystawianiu faktur

Od 1 lipca 2024r. obowiązkowe będzie wystawianie przez zarejestrowanych podatników VAT faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu
e-Faktur w skrócie KseF.
Ministerstwo Finansów udostępniło bezpłatne narzędzia do wystawiania i odbioru e-faktur do których należy m.in. Aplikacja Podatnika KSeF.

Diety 2023r.

Od 1 stycznia 2023 r. wysokość diety, która przysługuje pracownikowi z tytułu podróży służbowej na terenie kraju wynosi 45 zł. Więcej informacji w zakładce Stawki i wskaźniki 2023.

Ważna informacja ZUS-u dla płatników składek

          Szanowni Państwo,
do 30 grudnia 2022 r. jako płatnik składek mają Państwo obowiązek założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE).
           Z czego mogą Państwo korzystać na PUE ZUS?

W dowolnym miejscu i czasie przedsiębiorcy:
* mogą składać wnioski do ZUS i korzystać z bezpłatnej aplikacji ePłatnik przeznaczonej do obsługi dokumentów ubezpieczeniowych,
* mogą kontrolować stan swoich rozliczeń z ZUS,
* mają dostęp do zwolnień lekarskich swoich pracowników,
* mogą samodzielnie tworzyć elektroniczne dokumenty z danymi z ZUS i przekazywać je do innych instytucji (np. banku lub urzędu).
           Jak założyć konto na PUE ZUS?

Profil na PUE ZUS może założyć osoba fizyczna. Aby zarejestrować i potwierdzić profil trzeba mieć skończone 13 lat.
Płatnik składek – osoba fizyczna może założyć profil dla siebie lub udzielić pełnomocnictwa innej osobie (np. księgowej lub pracownikowi biura rachunkowego). Przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność jako osoba fizyczna system automatycznie przypisze rolę płatnika do konta PUE ZUS, gdy dane w zakładanym profilu będą takie same jak te, które były podane w zgłoszeniu płatnika składek (np. NIP, PESEL).
Płatnik składek – osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej musi działać przez ustawowych lub statutowych przedstawicieli, ewentualnie udzielić pełnomocnictwa osobie fizycznej (np. swojemu pracownikowi lub pracownikowi biura rachunkowego).
           Aby założyć profil na PUE ZUS
:
1. Wejdź na stronę www.zus.pl i kliknij przycisk - ZAREJESTRUJ w PUE (na górze strony).
2. Wybierz, dla kogo zakładasz profil – do wyboru jest rejestracja dla:
Ciebie, przedsiębiorców, firm.
Po wybraniu rejestracji - dla przedsiębiorców - poza danymi osobowymi wpisz również NIP.
3. Wybierz sposób rejestracji:
* za pomocą metod z portalu login.gov.pl (profil zaufany, e-dowód, bankowość elektroniczna),
* za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
* za pomocą bankowości elektronicznej banku, który świadczy taką usługę wspólnie z ZUS (lista banków na www.zus.pl),
* samodzielnie wypełnij formularz rejestracji.
4. Jeśli rejestrujesz się za pomocą login.gov, kwalifikowanego podpisu elektronicznego
lub bankowości elektronicznej część danych w formularzu rejestracji wypełni się automatycznie.
Korzystając z tych metod potwierdzisz tożsamość bez wizyty w ZUS.
5. Jeśli skorzystasz z formularza rejestracji i wybierzesz przycisk - DO REJESTRACJI - wypełnij wszystkie obowiązkowe pola. W ciągu 7 dni od rejestracji musisz potwierdzić swoją tożsamość w dowolnej placówce ZUS lub podczas e-wizyty. Na wizytę zabierz ze sobą dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport.
Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania:
* szczegółowe informacje dostępne są na naszej stronie http://www.zus.pl w aktualnościach z 13 października 2022 r.,
* mogą Państwo skorzystać z naszej infolinii 22 560 16 00. Nasi konsultanci dostępni są od poniedziałku do piątku od 7.00 do 18.00,
* zachęcamy Państwa do skorzystania z e-wizyty. Szczegółowe informacje o e-wizycie dostępne są na naszej stronie: https://www.zus.pl/e-wizyta,
* mogą Państwo przyjść do nas na salę obsługi klientów.
Na naszej stronie http://www.zus.pl są dla Państwa dostępne ulotki:
* Rejestracja i logowanie: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biblioteka-zus/platforma-uslug-
elektronicznych-krok-po-kroku/rejestracja-i-logowanie
,
* PUE krok po kroku dla płatników: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biblioteka-zus/platforma-uslug-elektroniucznych-krok-po-kroku/dla-płatników

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Diety

od 28 lipca 2022 roku wysokość diety z tytułu krajowej podrózy służbowej wynosi 38 zł (tak, że mogą Państwo teraz za tę kwotę poszaleć...). Więcej informacji w zakładce - Stawki i wskaźniki.

Polski Ład 2.0 - ostateczne zmiany

Propozycja zmian w Polskim Ładzie w projekcie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Pomoc dla Ukrainy przez przedsiębiorców w kosztach podatkowych i z możliwością odliczenia darowizny od podstawy opodatkowania

W kolejnej nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1128 z późn. zm.) do Art. 52zf. został dodany ust. 3 który pozwala przedsiębiorcom odliczyć od podstawy opodatkowania wartość darowizn, które uprzednio ujęte zostały w kosztach uzyskania przychodów.

Pomoc dla Ukrainy przez przedsiębiorców w kosztach podatkowych

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1128 z późn. zm.)został dodany  Art. 52zf. który pozwala na zaliczenie przez przedsiębiorców do kosztów uzyskania przychodów wszelkich rzeczy i nieodpłatnych świadczeń darowanych w okresie od 24 lutego do 31 grudnia 2022r. na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy z zastrzeżeniem, że nie były wcześniej zaliczone do kosztów podatkowych, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne. Darowizny muszą być jednak przekazane wymienionym w przepisie organizacjom tj.: 
1. Organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. poz. 873 z późn. zm.) lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących na terytorium Ukrainy;
2. Jednostkom samorządu terytorialnego;
3. Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych;
4. Podmiotom wykonującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Ukrainy działalność leczniczą lub działalność z zakresu ratownictwa medycznego.

Propozycje nowelizacji Polskiego Ładu, które miałyby wejść w życie od 1 lipca 2022r.

Link do strony Ministerstwa Finansów, na której zaprezentowane są proponowane zmiany.

Aplikacja e-Paragony

Na stronie Ministerstwa Finansów pojawiła się bezpłatna aplikacja e-Paragony, która umożliwia zarządzać wydatkami, sprawdzać paragony z kodem QR oraz zgłaszać nieprawidłowości.

Krajowy Rejestr Zadłużonych

Jawny i bezpłatny Krajowy Rejestr Zadłużonych. W KRZ ujawnia się dane podmiotów niewypłacalnych, zagrożonych niewypłacalnością, podmiotów wobec których umorzono bezskuteczną egzekucję oraz osób fizycznych , które zalegają z płaceniem alimentów.

Polski Ład

Kluczowa zmiana w zakresie ustalania składki zdrowotnej.

Polski Ład podpisany przez Prezydenta.

Większość przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r. 

Wzrost kosztów upomnienia do zapłaty podatku

Od dnia 13.10.2021r. obowiązuje wyższa kwota do zapłaty za doręczenie upomnienia przez urząd skarbowy o zaległości podatkowej. Jest to kwota 16 zł. Poprzednia kwota to 11,60 zł. Podstawa prawna.

e-paragony w kasach online

Sprzedawca, posiadający kasę fiskalną online, po odpowiednim jej przystosowaniu, nie będzie musiał już drukować paragonu fiskalnego. Za zgodą kupującego będzie mógł przesłać paragon mailem lub SMS-em. Postawa prawna

Krajowy System e Faktur – robocza wersja struktury logicznej e-Faktury

Od 1 stycznia 2022 r. obok faktur papierowych i elektronicznych, będzie możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych w ramach Krajowego Systemu e-Faktur.
Ministerstwo Finansów udostępniło roboczą wersję struktury FA_VAT

Minimalna płaca w 2022r.

Od 1 stycznia 2022r. minimalne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę będzie wynosiło 3.010 zł., a minimalna stawka godzinowa z tytułu umowy zlecenia będzie wynosiła 19,70 zł.
Podstawa prawna - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2021r. (Dz.U. z 2021r, poz.1690).

Kolejne branże objęte pomocą antykryzysową

Od dnia 23 lipca 2021r. na mocy nowelizacji specustawy w sprawie COVID-19 ( Dz.U. z 2021r. poz. 1192) pomoc otrzymają przedsiębiorcy prowadzący sklepiki szkolne, czyli działalność gospodarczą wg kodu PKD 47.11.Z i 47.19.Z. Zmiany dotyczą również branży turystycznej i najemców powierzchni w galeriach handlowych

Prosta Spółka Akcyjna

W kodeksie spółek handlowych, z dniem 1 lipca 2021r. pojawił się nowy typ spółki kapitałowej - Prosta spółka akcyjna. (Dz.U.z 2019 r. poz. 1655 ze zm. )
Link do ustawy nowelizującej KSH.

Akcja „Weź paragon”

Rozpoczęła się ogólnopolska akcja Ministerstwa Finansów „Weź paragon” .
W jej ramach została uruchomiona strona zawierająca informacje o paragonach fiskalnych i o korzyściach z ich wydawania i ich odbierania przez kupujących.

Polski Ład

Link do strony rządowej dotyczący zmian podatkowych przewidzianych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o pdof, ustawy o pdop oraz niektórych innych ustaw.
Na stronie znajduje się praktyczny kalkulator, który pozwala oszacować wysokość pensji netto z uwzględnieniem założeń programu „Polski Ład”.

Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE

Od 1 stycznia 2022r. system zwrotu VAT dla podróżnych i turystów spoza Unii Europejskiej będzie działał w formie elektronicznej, a nie tak jak obecnie w formie papierowej.
Od 1 lipca 2021r. sprzedawcy będą mogli rejestrować się na platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych PUESC, aby przygotować swoje firmy do nowych przepisów.
Link do stron rządowych

Od 1 lipca 2021r. kasy fiskalne on-line dla kolejnej grupy podatników

30.06.2021r kończy się okres prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii dla podatników, o których mowa w art. 145b ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
Są to podatnicy świadczący usługi:
a) fryzjerskie,
b) kosmetyczne i kosmetologiczne,
c) budowlane,
d) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
e) prawnicze,
f) związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.
Od 1 lipca 2021r. wymieniona grupa podatników zobowiązana jest do ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy zastosowaniu kas on-line.

Polski Ład – najważniejsze zmiany dla przedsiębiorców

Link do strony rządowej zawierającej najważniejsze zmiany dla przedsiębiorców z programu „Polski Ład”.

Polski Ład dla rodzin

link do strony rządowej na której zamieszczone są propozycje prorodzinnych zmian w systemie społecznym.

Program „Polski Ład”

link do strony rządowej na której zamieszczone są propozycje zmian w systemie podatkowym.

Zwolnienie ze zwrotu subwencji finansowej udzielonej w ramach Tarczy Finansowej 1.0
dla mikroprzedsiębiorców z branż najbardziej dotkniętych skutkami obostrzeń administracyjnych związanych z COVID-19

Polski Fundusz Rozwoju dokonał w dniu 13.04.2021r. zmian w treści Regulaminu ubiegania się o udział w rządowym programie „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm”, która wchodzi w życie 28.04.2021r. Zmiana polega na zwolnieniu mikroprzedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w jednym z 54 kodów PKD i którym obroty spadły o co najmniej 30% w wymaganym okresie, z obowiązku jej zwrotu w całości.
Link do Rejestru zmian w Regulaminie ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu rozwoju dla Małych i Średnich Firm”. Omawiane zmiany znajdują się w wierszu nr 7 Rejestru.

Tarcza Antykryzysowa nr 9.0

Nowelizacja Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. z 2021r. Poz. 713), wydłuża pomoc o jaką mogą ubiegać się przedsiębiorcy z Tarczy nr 8.0 o miesiąc marzec i kwiecień 2021r. oraz rozszerza ją o dodatkowe branże objęte 17 kodami PKD, które miały nałożone obostrzenia w miesiącu marcu 2021r.
W sumie Tarcza dotyczy 63 kodów PKD.
Nowością jest wprowadzenie możliwości odniesienia spadku obrotów poza miesiącem wrześniem 2021r, również do miesiąca lutego 2020r.
Formy wsparcia:
• Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy wchodzi w życie 26.04.2021r.
• Świadczenia postojowe wchodzi w życie 04.05.2021r.
• Dotacja do 5 tys. zł. wchodzi w życie 26.04.2021r.
• Zwolnienie z ZUS wchodzi w życie 04.05.2021r.
Link do strony rządowej objaśniający sposób korzystania z pomocy
Link do strony ZUS

Tarcza Antykryzysowa nr 8.0

Dnia 28.02.2021 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. z 2021r. poz. 371) , a jednocześnie utraciło moc poprzednie rozporządzenie w tej sprawie (Dz.U. z 2021 r. poz. 152).
Rozporządzenie to wydłuża pomoc o jaką mogą ubiegać się przedsiębiorcy z Tarczy nr 7.0.

Nowością jest wprowadzenie możliwości odniesienia spadku obrotów również do miesiąca września 2020 r.

Formy wsparcia:
• Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy
• Świadczenia postojowe
• Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
• Zwolnienie z ZUS

Link do strony ZUS

Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe to system długoterminowego, dobrowolnego oszczędzania na przyszłą emeryturę, z którego mogą skorzystać wszyscy zatrudnieni w wieku 18-55 lat, którzy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym.
Na własny wniosek do programu mogą przystąpić zatrudnieni w wieku 55-70 lat.
Składki są naliczane i odprowadzane przez podmiot zatrudniający do wybranej przez niego instytucji finansowej z którą zawrze umowę o zarządzanie i prowadzenie PPK.
System ten jest wdrażany etapowo. Rok 2021 jest ostatnim etapem wdrażania PPK.
W roku 2021r. do programu zobowiązane są przystąpić m.in. firmy zatrudniające na dzień 31 grudnia 2019 r. do 20 osób.
Podstawa prawna - DzU. z 2018r, poz. 2215

e - Urząd Skarbowy

Na stronie www. podatki.gov.pl został uruchomiony e-Urząd Skarbowy dla podatników, płatników, pełnomocników, komorników i notariuszy.
System umożliwia załatwianie wielu spraw online, na dowolnym urządzeniu.
Dostęp do serwisu będzie możliwy po zalogowaniu się Profilem Zaufanym, e-Dowodem lub poprzez bankowość elektroniczną.
System jest zintegrowany z usługą Twój e-PIT.

Tarcza Finansowa PFR nr 2.0

Subwencja finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju wspiera firmy z 54 branż, które zostały szczególnie poszkodowane związku z COVID-19.
Warunki udzielenia subwencji to m.in.:
• prowadzenie działalności w ramach co najmniej jednego określonego kodu PKD
• zatrudnienia co najmniej jednego pracownika na dzień 31 grudnia 2019r lub 31 lipca 2020r.
• zanotowanie określonego spadku obrotów
Więcej informacji

Tarcza Antykryzysowa nr 7

Od 1 lutego 2021r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, które wydłuża pomoc, o jaką mogą ubiegać się przedsiębiorcy z tarczy branżowej 6.0., oraz rozszerza ją o sześć kodów PKD.
Formy wsparcia:
1. Świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy
2. Ponowne świadczenie postojowe
3. Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
4. Zwolnienie z ZUS

Link do ZUS

Ryczałt ewidencjonowany w 2021 r. dla większej liczby podmiotów

W 2021 r. poszerzył się krąg podmiotów mogących wybrać jako formę opodatkowania ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Prawo to nabyli m in.:

 • psycholodzy,

 • fizjoterapeuci

 • tłumacze

 • adwokaci

 • notariusze

 • radcy prawni

 • architekci

 • inżynierowie budownictwa

 • rzeczoznawcy budowlani

 • biegli rewidenci

 • księgowi

 • agenci ubezpieczeniowi

 • brokerzy ubezpieczeniowi

 • brokerzy reasekuracyjni

 • doradcy restrukturyzacyjni

 • doradcy podatkowi

 • maklerzy papierów wartościowych

 • doradcy inwestycyjni

 • agenci firm inwestycyjnych

 • rzecznicy patentowi.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. ( Dz.U. z 2020r. poz. 2123)

Obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło zawieranych od 1 stycznia 2021r.

Od 1 stycznia 2021 r. płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło zobowiązani są do poinformowania ZUS o zawarciu umowy o dzieło w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, ale tylko z osobą z którą dany podmiot nie pozostaje w stosunku pracy lub osoba ta w ramach umowy o pracę nie wykonuje jej na rzecz obecnego pracodawcy.
Podstawa prawna:
art. 36 ust. 17 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz.U. z 2020r. poz. 266 ).
Link do strony ZUS

Urząd skarbowy może przedłużyć termin na zakup kas on-line.

Wnioski w tej sprawie należy składać do 31.12.2020r. Link do strony rządowej.

Kasy on-line dla kolejnych branż

Od 1 stycznia 2021r. do stosowania kas rejestrujących on-line zobowiązane są podatnicy:

 * świadczący usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo,
* świadczący usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
* dokonujący sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020r. (Dz.U. z 2020r. poz. 1059)
w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii.

Link do komunikatu MF na stronach rządowych o zbliżającym się terminie wymiany kas.


Spółka komandytowa podatnikiem CIT

Spółka komandytowa będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych od dnia
1 stycznia 2021 r. lub, jeśli tak postanowi, od dnia 1 maja 2021 r.

Podstawa prawna:
ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz.2123)

Tarcza Antykryzysowa 6.0

Ustawa ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, tzw. tarcza branżowa dotyczy firm z branż, które najbardziej zostały dotknięte restrykcjami związanymi z pandemią COVID-19.
Ustawa przewiduje, po spełnieniu odpowiednich warunków:
1. Zwolnienia z ZUS
2. Świadczenia postojowe
3. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników
4. Dotacja z Urzędu Pracy 5 000 zł.

COVID-19

Ulgi dla przedsiębiorców w spłacie podatków

Komisja Europejska wyraziła zgodę na zastosowanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców, przyznanej na podstawie programu „Polskie środki antykryzysowe – Covid-19”
Z pomocy mogą skorzystać przedsiębiorcy którzy, zalegają z opłacaniem podatków z powodu epidemii koronawirusa.
Pomoc polega na udzieleniu ulgi w opłaceniu podatku lub zaległości podatkowej poprzez odroczenie terminu zapłaty lub rozłożeniu jej na raty.
Link do strony Krajowej Administracji Skarbowej przedstawiający zasady pomocy.

BREXIT

Na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii jest zamieszczony Poradnik dla przedsiębiorcy „ Zasady współpracy z Wielką Brytanią od 1 stycznia 2021r.

COVID -19

Przedłużenie terminów na zapłatę zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i zryczałtowanego podatku dochodowego, przez niektórych płatników (m in. z tytułu umowy o pracę, zlecenia, dzieło, praw autorskich).

Płatnikom, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, prowadzącymi na dzień 30 września 2020 r. pozarolniczą działalność gospodarczą, w związku z wprowadzonymi ograniczeniami w wykonywaniu niektórych rodzajów działalności, wytypowanymi wg PKD 2007 w rozporządzeniu z dnia 19.11.2020 r. Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, (Dz.U. 2020r. poz. 2054) przedłuża się terminy przekazania zaliczki na pdof oraz zryczałtowanego podatku.

Terminy te upływają:
* do zaliczek pobranych w październiku 2020r. - 20 maja 2021 r.
* do zaliczek pobranych w listopadzie 2020r - 20 czerwca 2021 r.
* do zaliczek pobranych w grudniu 2020r. - 20 lipca 2021 r.

Płaca minimalna w 2021 r.

Od 01.01.2021r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrasta do kwoty 2.800 zł., a minmalna stawka godzinowa do kwoty 18,30 zł. Tak wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 września 2020r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021r. (Dz.U. z 2020r. poz. 1596). 

2020 r.

Nowy plik JPK_VAT

Od 01.10.2020 r. wszyscy czynni podatnicy podatku VAT będą przesyłać drogą eletroniczną przekształcony plik JPK_VAT, który połączy, składaną dotychczas, deklarację VAT-7 lub VAT-7K oraz ewidencję VAT sprzedaży i zakupu w formie pliku JPK_VAT w jeden łączny dokument elektroniczy w formie JPK_VAT7M ( dla rozliczeń miesięcznych) lub JPK_VAT7K (dla rozliczeń kwartalnych), który będzie zawierać część deklaracyjną i część ewidencyjną.
Zakres informacji, który musi być zawarty w nowym JPK_VAT określa Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwvoju, w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1988).
Nowe zasady raportowania są bardzo rozbudowane. Należy podawać dużo dodatkowych informacji. Szczególną uwagę zwraca § 10 ust. 3 pkt 1-2 rozporządzenia, który nakazuje w ewidencji sprzedaży stosować specjalne oznaczenia za pomocą symboli GTU (od GTU_1 do GTU_13), które będą identyfikować dostawy poszczególnych towarów oraz świadczone usługi. Będzie to informacja dla urzędu skarbowego o przedmiocie transakcji.
W ewidencji trzeba będzie również stosować odpowiednie symbole do specjalnych procedur wymienionych w § 10 ust. 4 pkt 1-13 i § 11 ust. 2 w/w rozporządzenia oraz stosować odpowiednie oznaczenia dowodów sprzedaży określonych w § 10 ust. 5.
Wszystkie te nowe rozwiązania wymagają odpowiedniego zidentyfikowania faktur dla celów ich właściwego zaraportowania w nowym pliku JPK_VAT.
W przypadku stwierdzenia przez naczelnika urzędu skarbowego w przesłanej ewidencji błędów, które uniemożliwią przeprowadzenie weyfikacji prawidłowości transakcji, podatnik zostanie wezwany do ich skorygowania. Brak korekty ewidencji ze strony podatnika w termnie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, może skutkować karą pieniężną w wysokości 500 zł za każdy błąd lub odpowiedzialnością karno-skarbową.

Małopolska Tarcza Antykryzsowa

Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie znajdują się informacje o uruchomionej Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej na walkę ze skutkami COVID-19.
Składa się na nią kilka tematycznych pakietów w tym Pakiet dla samozatrudnionych w postaci bonu rekompensacyjnego w wysokości do 9.000 zł.
Środki finansowe mają być przeznaczone na bieżące koszty działalności gospodarczej.
Nabór wniosków składa się z dwóch etapów, zatwierdzenia i złożenia wniosku. Wnioski w ramach pierwszego etapu są przyjmowane do dnia 28.08.2020r. do godz. 12.00

 

Poradnik Podatnika

Ministerstwo Finansów udostępniło ogólnostępną platformę wiedzy o finansach i biznesie, „Poradnik podatnika” , która ma być wsparciem dla firm w walce z negatywnymi skutkami COVID-19.

Objaśnienia podatkowe Ministra Finansów w związku z COVID-19

21.07.2020r. zostały opublikowanie Objaśnienia podatkowe porządkujace różne form wsparcia dla przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa. Powołanie się na nie, chroni przedsiębiorcę przed negatywnymi konsekwencjami ewentualnych błędów, jeżeli zastosuje się do nich, a jego stan faktyczny jest zbieżny ze stanem opisanym w objaśnieniach.

Wykaz Podatników VAT ( Biała lista ) - Zmiany!

Z dniem 01.07.2020r. zapłata za transakcje powyżej 15.000 zł. pomiędzy podmiotami gospodarczymi z pominięciem rachunku bankowego z Wykazu Podatników (tzw. białej listy) dokonana w mechanizmie podzielonej płatności MPP daje możliwość zaliczenia jej do kosztów podatkowych i nie stosowania odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe z dostawcą towaru lub usługi w zakresie podatku VAT (Dz. U. z 2020r. poz.1065).

Jeżeli jednak zapłata za transakcje powyżej 15.000 zł. nastąpi z pominięciem rachunku bankowego z Wykazu Podatników oraz bez zastosowania mechanizmu podzielonej płatności nabywca towarów lub usług, chcąć uwolnić się od powyższych sankcji, może złożyć zawiadomienie ZAW-NR, przy pierwszej płatności przelewem, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla nabywcy, który dokonał zapłaty należności o zapłacie na rachunek inny niż w Wykazie Podatników, w terminie 7 dni od dnia zapłaty (art. 117ba § 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej ).
W okresie trwania epidemi COVID-19 termin ten wynosi 14 dni. Zawiadomienie ZAW-NR można złożyć w formie elektronicznej, na portalu podatkowym przy pomocy profilu zaufanego lub w formie papierowej.

Polski Fudusz Rozwoju (PFR)

31 lipca 2020 r. upływa termin na złożenie wniosku, za pośrednictwem banku, o subwencję w ramach programu Tarcza Finansowa PFR dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

MIKROPOŻYCZKA UMARZANA Z URZĘDU
ale z warunkiem prowadzenia działałności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia.

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystapieniem COVID-19, zwana TARCZĄ 4.0 wprowadziła m.in. zmiany do art. 15 zzd ust. 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, polegajace na umorzeniu mikropożyczki w wysokości do 5.000 zł. wraz z odsetkami z urzędu, bez konieczności przesyłania przez przedsiębiorcę do powiatowego urzędu pracy wniosku o jej umorzenie, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Podaję  link do znowelizowanej ustawy „covidowej”
Znowelizowany ust. 7 art. 15 zzd znajduje się na stronie 124 ustawy.

NOWA MARTYCA STAWEK VAT

Nowa matryca stawek VAT, czyli nowa klsayfikacja towarów i usług na potrzeby podatku VAT.
Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) zastępuje się:
Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) w zakresie usług
Nomenklaturą scaloną (CN) w zakresie towarów
Celem wprowadzenia nowej matrycy VAT jest uproszczenie systemu stawek VAT poprzez objęcie jedną stawką VAT całych grup towarów ( np. owoce tropikalne i cytrusy były opodatkowane stawką 8%, a teraz będą stawką 5%, czyli tak jak wszystkie owoce).

WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA WIS

Jeżeli podatnik będzie miał trudności w przyporządkowaniu danej stawki do towaru lub usługi może zwrócić się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z wnioskiem o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej. WIS jest wydawana w formie decyzji i zapewnia również podatnikowi ochronę w zakresie prawidłowego doboru stawki do towaru lub usługi.
Opłata za wniosek wynosi 40 zł.
Poniżej link do strony Krajowej Informacji Skarbowej dotyczący procedury składania wniosku.

KASY FISKALNE

Przedłużono terminy prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii.
Podaję link do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020r.

Tarcza Antykryzysowa 4.0 już obowiązuje.

Link ze strony rządowej do kluczowych jej rozwiązań.
Przydatny link ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Kolejne przedłużenie terminu zapłaty zaliczek pdof od wypłat wynagrodzeń

Minister Finansów przedłużył płatnikom, którzy ponieśli negatywne konsekwencje z powodu COVID-19, termin zapłaty zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowany podatek dochodowy od wypłat dla pracowników, osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych.
* do dnia 20.08.2020r. od zaliczek pobranych przez płatników od podatników w 03.2020r.
* do dnia 20.10.2020r. od zaliczek pobranych przez płatników od podatników w 04.2020r.
* do dnia 20.12.2020r. od zaliczek pobranych przez płatników od podatników w 05.2020r.

Tarcza Antykryzysowa 3.0

Rozszerzono wsparcie ZUS:
* świadczenie postojowe także dla rozpoczynających działalność gospodarczą przed
1 kwietni 2020r.
* zwolnienie ze składek ZUS bez limitu przychodów, ale z dochodem do 7.000 zł.
Link do strony ZUS wyjaśniający nowe rozwiązania w ramach Tarczy Antykryzysowej 3.0

Małopolska Tarcza Antykryzysowa dla firm

Od 7 maja 2020r. o godz. 12 rusza nabór wniosków o 9.000 zł bezzwrotnej dotacji w formie bonu rekompensacyjnego dla każdego etatowego pracownika.

Warunki przyznania wniosku:
1. posiadanie siedziby lub prowadzenie działalności na terenie województwa małopolskiego,
2. spadek obrotów na skutek COVID-19 w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020r. w porównaniu do średnich miesięcznych obrotów w 2 półroczu 2019r. o co najmniej 50%,
3. nie znajdowanie się na dzień 31.12.2019r. w trudnej sytuacji ekonomicznej,
4. nie zaleganie z płatnościami podatków i składek ZUS,
5. utrzymanie etatu w okresie 3 miesięcy od dnia otrzymania środków.

Wsparcie przeznaczone jest na pokrycie bieżących kosztów działalności.
Wnioski można składać od 7.05.2020r. od godz. 12 do 30.10.2020r. do godz. 15
lub do momentu gdy wartość grantów złożonych wniosków przekroczy 130% kwoty alokacji przeznaczonej na udzielenie grantów.

Wnioski składa się przez stronę internetową

NOWY PROGRAM POMOCOWY W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ
uruchomiony przez Polski Fundusz Rozwoju - Tarcza Finansowa

Link do sprawdzenia na platformie PUE czy ZUS uznał zwolnienie ze składek.

KORONAWIRUS - pożyczka dla samozatrudnionych i mikroprzedsiębiorców
Atrakcyjne rozwiązanie wsparcia finansowego rozszerzone przez Tarczę Antykryzysową 2.

Niskooprocentowaną pożyczkę w wysokości do 5.000 zł. będą mogli otrzymać:
1. samozatrudnieni, którzy nie zatrudniają pracownków,
2. przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą przed 1 marca 2020r
i przynajmniej przez rok z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniali łącznie następujące warunki:
zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników
osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Okres spłaty pożyczki nie może przekraczać 12 miesięcy ( z możliwością wydłużenia, w zależności od sytuacji epidemiologicznej ), z karencją spłaty przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP.

Pożyczka może zostać umorzona, jeżeli przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki.

Wniosek o pożyczkę składa się w Powiatowym Urzędzie Pracy, właściwym ze względu na miejsce
prowadzenia działalności gospodarczej.

Wniosek można wysłać pocztą lub złożyć online przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na stronie www.praca.gov.pl

Nabór wniosków ogłasza dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.

Podaję przydatny link

KORONAWIRUS - Tarcza Antykryzysowa 2.0 - przydatne lilnki:

KORONAWIRUS - Tarcza Antykryzysowa 2.0 (podpisana przez Prezydenta 17 kwietnia 2020 r.)

Podstawowe założenia
1. Objęcie Tarczą także przedsiębiorstw powstałych pomiędzy 1 lutym, a 1 kwietnia 2020r.
2. Przedsiębiorcy i osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia , umowy o dzieło będą mogli otrzymać świadczenie postojowe trzykrotnie.
3. Zwolnienie ze składek ZUS w wysokosci 50% w okresie 3 miesięcy dla firm zatrudniających 0d 10 do 49 pracowników.
4. Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, niezatrudniających pracowników.
5. Pożyczki dla pozostałych firm z piętnastomiesięczną karencją w spłacie.

Ważna informacja wynikająca z Tarczy Antykryzysowej 1.0 (tj. ustawy z 28 marca)

Wydłużony został (z 3 dni do 14 dni) termin na zawiadomienie urzędu skarbowego o zapłacie za transakcję powyżej 15.000 zł. na rachunek podatnika spoza Wykazu Podatników .
Przypominam, że zapłata za transakcję powyżej 15.000 zł na inne konto niż w Wykazie podatników, nie daje prawa do zaliczenia wydaku do koszów podatkowych. Rozwiązaniem jest zawiadomienie urzędu skarbowego na druku ZAW-NR w terminie 14 dni od dnia wykonania przelewu. Zawiadomienie to można przekazać w formie papierowej lub obecnie zalecanej formie elektronicznej, z wykorzystaniem formularza ZAW-NR na Portalu Podatkowym,  podpisanego przy pomocy profilu zaufanego lub tymczasowego profilu zaufanego.

KORONAWIRUS - przydatne poradniki

KORONAWIRUS - Tarcza Antykryzysowa 1.0 (ustawa z 28 marca)

28 marca 2020 r. nad ranem Sejm uchwalił nowelizację ustawy „o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych”.
Link do ustawy uchwalonej przez Sejm
Ustawa przewiduje m in. zwolnienie dla mikrofirm i samozatrudnionych ze składek ZUS za okres marzec, kwiecień, maj 2020 r.
Poniżej link do szkolenia organizowanego przez Polski Fundusz Rozwoju.

KORONAWIRUS - przedłużenie terminu do składania PIT-ów za 2019

Na stronie Ministerstwa Finansów pojawił się komunikat - więcej czasu na złożenie zeznania rocznego za 2019 r.

KORONAWIRUS - przydatne telefony

ZUS by ułatwić kontakt telefoniczny w najważniejszych aktualnie sprawach, od 18 marca uruchomił 3 nowe linie tematyczne pod nowymi numerami telefonów:
1. nr telefonu 22 290 87 01 
obsługa w sprawie świadczeń z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji
obsługa w sprawie zasiłków opiekuńczych na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły
2. nr telefonu 22 290 87 02
obsługa w sprawie wsparcia dla przedsiębiorców
3. nr telefonu 22 290 87 03
obsługa w sprawie odwołanych badań lekarskich i rehabilitacji leczniczej
Pod tymi numerami jest dostępny w dni robocze (pn.- pt.) w godzinach 7 - 15
Nadal do dyspozycji jest ogólnopolska linia telefoniczna pod numerem telefonu
22 560 16 00 dostępna w dni robocze (pn.-pt) w godzinach 7-18.
Na stronie ZUS są też dostępne informacje na powyższe tematy.

KORONAWIRUS - pierwsza "specustawa" (ustawa z 2 marca)

8 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Link do ustawy uchwalonej przez Sejm.

Z art. 3 ustawy wynika, że w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

Z art. 4.1. ustawy wynika, że w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14
dni.

Z zasiłku opiekuńczego mogą skorzystać:
* pracownicy
* zleceniobiorcy, jeżeli podlegali dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu
* prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli podlegali dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu i opłacali składkę

Jeżeli przedsiębiorca płaci ZUS na preferencyjnych warunkach ( 609,14 zł ), to zasiłek wyniesie ok. 20 zł za dzień opieki, z jeżeli płaci ZUS podstawowy ( 1.431,48 zł ) to otrzyma około 80 zł zasiłku za dzień opieki.

Ze świadczenia może skorzystać tylko jeden rodzic pod warunkiem, że w domu nie przebywa inna osoba, która mogłaby zająć się dzieckiem np starsze rodzeństwo ( powyżej 14 roku życia ), dziadkowie.
Pracownik i zleceniobiorca składa swojemu płatnikowi oświadczenie o konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, przedszkola lub szkoły z powodu COVID-19.
Przedsiębiorca składa oświadczenie do ZUS

Wzór oświadczenia na stronach na stronie www.zus.pl

Koszty w PIT/CIT przy płatności powyżej 15 tys. zł.

Od 01.01.2020 r. zapłata przelewem, za faktury, otrzymane od czynnych podatników VAT, dokumentujące transakcje między przedsiębiorcami powyżej 15 tys. zł., na rachunek inny niż zawarty , na dzień zlecenia przelewu, w Wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96 ust. 1 ustawy o VAT ( tzw "białej liście") nie będzie kosztem podatkowym w tej części , w jakiej została przelana na inny rachunek. Płatność nie będzie również kosztem podatkowym, jeżeli pomimo obowiązku zastosowania zapłaty w mechanizmie podzielonej płatności, została dokonana z jego pominięciem.

Powyższe błędy podatnik może naprawić, jeżeli
w ciągu 3 dni od dnia zlecenia przelewu, złoży zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego, właściwego dla wystawcy faktury, o zapłacie należności na inny rachunek bankowy.
Podatnik będzie miał wówczas możliwość zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych i uniknie odpowiedzialności solidarnej w podatku VAT

Zmiany w wystawianiu faktur do paragonu.

Od 01.01.2020 r. wystawienie faktury do paragonu, dla przedsiębiorcy, będzie możliwe wyłącznie, gdy na paragonie będzie NIP nabywcy.

Mały ZUS

Od 01.01.2020 r. do 31.01.2020 r. nadal obowiązują dotychczasowe przepisy dotyczącego "małego ZUS", uzależniające prawo do niższych składek, między innymi od od wysokości przychodu, który nie może przekroczyć, proporcjonalnie za 2019 r. kwoty 67,5 tys. zł.

Przedsiębiorcy nabywający prawo do "małego ZUS" na dotychczasowych warunkach powinni złożyć do ZUS wniosek w tej sprawie do 8.01.2019 r.

Z wyjaśnień ZUS wynika, że przedsiębiorcy już korzystający w 2019 r. z "małego ZUS" , i dalej spełniający warunki do jego stosowania, składają tylko do ZUS formularz ZUS DRA część II lub ZUS RCA część II z ustaloną na 2020 r. podstawą wymiaru składek w ustawowym terminie składania deklaracji rozliczeniowych do ZUS.

Od 01.02.2019 r. zmieniają się zasady opłacania "małego ZUS". Będą dotyczyć przedsiębiorców, którzy w 2019r. nie przekroczyli  120.000. zł. przychodu, ale podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne będzie ustalana w oparciu o dochód uzyskany w 2019 r. 

Przedsiębiorcy spełniający warunki do nowej ulgi do 02.03. 2020 r. muszą złożyć wniosek do ZUS o objęcie nowymi przepisami.

 

Split Payment c.d.

Szczegółowe omówienie działania mechanizmu podzielonej płatności znajduje się na stronie Ministerstwa Finansów.

 

Mikrorachunek dla każdego przedsiębiorcy.

Od 1 stycznia 2020 r. PIT, CIT, VAT będzie można wpłacać wyłącznie na indywidualne konto.
Ministerstwo Finansów uruchomiło na stronie www.podatki.gov.pl generator mikrorachunku podatkowego. Należy podać NIP lub PESEL.

 

VAT- zmiany od 1 listopada 2019 r. - c. d. (split payment)

Uwaga na zapłaty firmową kartą!
Zakupy dokonane przez podatnika z załącznika 15 do ustawy o VAT o wartości brutto powyżej 15.000 zł. zapłacone kartą firmową nie spełniają wymogu zapłaty w podzielonej płatności, a co za tym idzie, podatnik naraża się na dotkliwe sankcje.

 

VAT- zmiany od 1 listopada 2019 r.

1. Mechanizm Podzielonej Płatności - split payment
Mechanizm podzielonej płatności zastępuje mechanizm odwrotnego obciążenia.
MPP będzie obowiązkowy dla płatności za faktury dokumentujące zakup towarów lub świadczenie usług z załącznika nr 15 do ustawy o VAT oraz których wartość brutto przekracza kwotę 15.000 zł
Będą to między innymi transakcje, których przedmiotem są:
węgiel i jego produkty, stal, srebro, złoto, aluminium, miedź, układy scalone, komputery, dyski twarde, telefony, telewizory, aparaty fotograficzne, kamery cyfrowe, części do silników spalinowych, maszyny i urządzenia elektryczne, paliwa, odpady i surowce wtórne, usługi budowlane.
Wykaz towarów i usług objętych MPP - załącznik nr 15 do ustawy o VAT
Transakcje w systemie MPP muszą być realizowane przez rachunki bankowe związane
z działalnością gospodarczą, które znajdują się w Wykazie Podatników VAT.
Faktury o wartości brutto wynoszącej 15.000 zł. lub poniżej, będą rozliczane na zasadach ogólnych. W tym przypadku zastosowanie MPP przez nabywcę towarów lub usług będzie dobrowolne.
Wystawca faktury objętej MPP będzie miał obowiązek umieszczenia na fakturze zapisu „ mechanizm podzielonej płatności”
Za brak wyżej wymienionego oznaczenia na fakturze przez jej wystawcę, oraz brak zapłaty w systemie MPP przez nabywcę towarów lub usług, mimo obowiązku jego zastosowania, wprowadzono sankcje.
Z obowiązku stosowania MPP wyłączone zostały płatności wynikające z faktur dokumentujących transakcje realizowane w wykonaniu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.
2. Wiążąca informacja stawkowa -WIS
WIS została wprowadzona w celu ułatwienia podanikom zastosowania prawidłowej stawki VAT
na sprzedawane towary lub świadczone usługi.
Jest decyzją, wydawana, na wniosek podatnika, przez Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej - KAS, która określi właściwą stawkę VAT.
Wniosek podlega opłacie w wysokosci 40 zł.

 

PIT. Niższa stawka PIT od października 2019 r.
Skala podatkowa przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wynosi:
1. działalność gospodarcza, najem:

* 17,75%,

* 32% dla dochodów ponad 85.528 zł;
2. umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło:

* 17% (w zeznaniu rocznym za 2019 r. stawka PIT będzie wynosić 17,75%);
3. emerytura, renta

* 17%  (w zeznaniu rocznym za 2019 r. stawka PIT będzie wynosić 17,75%).
Z pełnej ulgi tj. 17% PIT podatnicy, o dochodach do 85.528 zł skorzystają w 2020 r.

 

VAT - zmiany od 1 września 2019 roku

1. W ramach uszczelniania systemu podatkowego od 1 września 2019 r. na stronach Ministerstwa Finansów opublikowano elektroniczny wykaz podatników VAT wraz z ich numerami rachunków bankowych związanych z działalnością gospodarczą.
Wykaz nie obejmuje prywatnych rachunków bankowych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
Od 1 stycznia 2020 r. podatnik, który będzie dokonywał zapłaty kontrahentowi kwoty powyżej 15.000 zł. z pominięciem konta bankowego z wykazu, nie będzie mógł zaliczyć wydatku do kosztów uzyskania przychodów w PIT i CIT w tej części, w jakiej płatność powyżej 15.000 zł. zostanie dokonana z pominięciem tego konta oraz będzie ponosić solidarną odpowiedzialność za zaległości podatkowe kontrahenta do wysokości kwoty podatku VAT związanego z daną transakcją. Podatnik będzie mógł jednak uniknąć tych negatywnych konsekwencji, jeżeli zawiadomi naczelnika urzędu skarbowego o przelewie środków na konto spoza wykazu, w ciągu 3 dni, od dnia złożenia przelewu.
Podatnik przed zapłatą kontrahentowi kwoty powyżej 15.000 zł. powinien sprawdzić w wykazie podatników VAT jaki jest aktualny, na dzień zapłaty, numer bankowy kontrahenta i na ten rachunek dokonać zapłaty.
Wykaz jest aktualizowany raz na dobę w dni robocze.

2. Uwaga mali przedsiębiorcy zwolnieni z VAT!
Od 1 września 2019 r. podatnik zwolniony z VAT utraci prawo do tego zwolnienia (nawet jak będzie to jednorazowa transakcja), jeżeli:
* dokona sprzedaży przez Internet następujących towarów:
1. preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1),
2. komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych ( PKWiU 26 ),
3. urządzeń elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego ( PKWiU 27 ),
4. maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych ( PKWiU 28 );
* dokona sprzedaży, niezależnie od sposobu realizacji dostawy hurtowych i detalicznych części do pojazdów samochodowych ( PKWiU 45.3 ) lub motocykli ( PKWiU 45.4 );
* wykona usługę ściągania długów, w tym factoringu.

 

UMOWA O PRACĘ I ZLECENIA DLA OSÓB DO 26 LAT ZWOLNIONA Z PIT

Od 1 sierpnia 2019 r. przychody zatrudnionych na umowę o pracę i umowę zlecenie, którzy nie ukończyli 26 lat, są zwolnione z podatku dochodowego. Limit ulgi wynosi 85.528 zł. w skali roku.
Od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. limit ulgi jest proporcjonalnie mniejszy i wynosi 35.636,67 zł. Nadwyżka przychodów będzie opodatkowana.
Ulga nie dotyczy umowy o dzieło i przychodów z działalności gospodarczej.

 

KASY ON - LINE

Ustawa z dnia 15.03.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach (Dz.U. poz. 675) wprowadza nowy system ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w postaci kas on-line. Kasy te będą przesyłać dane o każdej transakcji zarejestrowanej na kasie rejestrującej do Centralnego Repozytorium Kas.

Obowiązkowo kasy te będą musieli wprowadzić:

* Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy:
1. świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
2. dokonujący sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

* Od 1 lipca 2020 r. podatnicy:
1. świadczący usługi związane z wyżywieniem wyłącznie przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
2. dokonujący sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego , koksu i półkoksu przeznaczonych na opał.

* Od 1 stycznia 2021 r. podatnicy:
1. świadczący usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne,
2. świadczące usługi budowlane,
3. świadczące usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
4. świadczące usługi prawnicze,
5. świadczące usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - wyłącznie w zakresie wstępu.

PIT / CIT 2019 r.

 • Od 2020 r. stratę podatkową z 2019 r. z danego źródła przychodów do wysokości 5 mln zł. będzie można odliczyć jednorazowo, w jednym z pięciu kolejnych lat. Pozostaje również dotychczasowa możliwość odliczenia do 50% straty podatkowej w ciągu kolejnych pięciu lat.
 • W 2019 r. wynagrodzenie za pracę małżonka i niepełnoletnich dzieci będzie kosztem uzyskania przychodów.
 • Od 2019 r. PIT-37 i PIT 38 urząd skarbowy przygotuje zeznanie roczne za podatnika na podstawie informacji przesłanej przez płatników i udostępni do wglądu na portalu podatkowym. Podatnik będzie mógł to zeznanie poprawić lub zaakceptować bez poprawki. Jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań to zeznanie uznaje się za złożone w ostatnim dniu przewidzianym na jego złożenie.
 • Osoby sprzedające nieruchomość przed upływem 5 lat od nabycia, zobowiązane są do zapłacenia podatku od dochodu w wysokości 19%, z wyjątkiem gdy pieniądze ze sprzedaży przeznaczą na własne cele mieszkaniowe. Od 2019 r. mają na to trzy lata od końca roku w którym nastąpiła sprzedaż.
 • Złożenie zeznania rocznego po terminie, nie przekreśli prawa do rozliczenia z małżonkiem lub samotnie wychowywanym dzieckiem.
 • Osoby fizyczne, które w 2019 r. osiągnął dochody powyżej 1 mln zł. zapłacą 4% podatku od nadwyżki tzw. daninę solidarnościową. Podatek ten wyliczą w zeznaniu rocznym za 2019 r.
 • Małe ( przychody do 1,2 mln euro rocznie, tj. w 2019 r. 5 mln 135 tys. zł. ) i nowo powstałe spółki kapitałowe zapłacą 9% podatku CIT. Jest jednak pułapka i preferencyjną stawkę podatku można stracić w trakcie roku jeżeli spółka przekroczy w/w limit w trakcie roku. Od następnego miesiąca zobowiązana będzie do zapłaty 19% od całości dochodów , a nie tylko od nadwyżki ponad limit.
 • Zyski z kapitałów pieniężnych w dalszym ciągu są opodatkowane stawką 19%.

VAT 2019 r.

 • Od 2019 r. zmiany w zakresie stosowania ulgi na złe długi. Skrócony został termin ze 150 do 90 dni na dokonanie korekty przez wierzycieli w zakresie podatku należnego i dłużników w zakresie podatku naliczonego z tytułu nieuregulowania należności i zobowiązań.

***

ZUS 2019 r. - nowe regulacje !
Od 01.01.2019 r.
wysokość składek na ubezpieczenie społeczne uzależniona od wysokości przychodu


Nowe regulacje będą dotyczyły przedsiębiorców, których roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku.
W 2019 r. z wyżej wymienionych regulacji skorzystają przedsiębiorcy, których przychody z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w 2018 r. nie przekroczyły 63.000 zł. Limit ten ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu w razie rozpoczęcia, zakończenia lub zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu poprzedniego roku.
Najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorca ustala na dany rok kalendarzowy i będzie ona równa iloczynowi przeciętnego miesięcznego przychodu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym ( wyliczona wg wzoru podanego w art. 18c ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ) oraz współczynnika ogłaszanego na dany rok podatkowy w formie komunikatu przez Prezesa ZUS w Monitorze Polskim.
Najniższa podstawa wymiaru składek nie może przekroczyć w 2019 r. kwoty 2.859 zł. i nie może być niższa niż 675 zł.
Nowe preferencje w zapłacie składek na ubezpieczenie społeczne mają charakter dobrowolny.
Powyższe zmiany nie dotyczą składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Powyższe zmiany nie dotyczą przedsiębiorców którzy:
1) w poprzednim roku podatkowym opodatkowani byli kartą podatkową i korzystali ze zwolnienia podmiotowego z VAT,
2) korzystają z preferencyjnych składek ZUS,
3) w poprzednim roku kalendarzowym prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą przez mniej niż 60 dni kalendarzowych,
4) w poprzednim roku podatkowym prowadzili także działalność gospodarczą jako wspólnik jednoosobowej spółki z o.o., czy wspólnik spółki jawnej, komandytowe lub partnerskiej,
5) wykonują pozarolniczą działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywali w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej pozarolniczej działalności gospodarczej,
6) ustalali najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zgodnie z nowa regulacją, przez 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przykład:
Przedsiębiorca , który uzyskiwał w 2018 r. średni miesięczny przychód w wysokości 3.000 zł. opłacał składki na ubezpieczenie społeczne (z ubezpieczeniem chorobowym) w kwocie 908,76 zł. + składkę na ubezpieczenie zdrowotne - 319,94 zł.
Jeżeli w 2019 r. wybierze zapłatę składek ZUS w zależności od osiągniętego przychodu to będzie opłacał składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 519,84 zł. + składkę na ubezpieczenie zdrowotne - wysokość jeszcze nieznana.

Aby skorzystać z powyższej ulgi należy do dnia 08.01.2019 r. zgłosić w ZUS chęć objęcia preferencyjnymi składkami. Osoby, które spóźnia się o jeden dzień, będą musiały poczekać do 2020 r. na skorzystanie z powyższej ulgi.

***

Ważne dla pracodawców i zleceniodawców - akta pracownicze

Z dniem 01. 01.2019 r. skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych przez pracodawcę z 50 lat do 10 lat po ustaniu stosunku pracy, ale pod warunkami, o których przeczytasz tutaj.

***

Samochód w firmie - zmiany od 01.01.2019 r.

Od 01.01.2019 r. zasady rozliczania kosztów podatkowych z tytułu wykorzystywania w firmie samochodów osobowych, używanych również do celów prywatnych (użytek mieszany), zarówno będących środkami trwałymi jak i wykorzystywanymi na podstawie umowy leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy lub prywatnych , ale wykorzystywanych dla celów działalności gospodarczej ulegają zmianom.

L.P.

sposób wykorzystania samochodu w firmie

2018r.

2019r.

1


środek trwały

limit kosztów podatkowych z tytułu amortyzacji - 20.tys. euro

limit kosztów podatkowych z tytułu amortyzacji - 150.tys. zł., 225 tys. zł. dla sam. elektrycznych

koszty podatkowe eksploatacji i zakupu

paliwa związane z używaniem - bez limitu

koszty podatkowe eksploatacji i zakupu paliwa związane z używaniem - 75% wydatków

limit kosztów do celów obliczenia składki na dobrowolne ubezpieczenie ( AC )- proporcja 20 tys. euro do wartości samochodu przyjętej do celów ubezpieczenia

limit kosztów do celów obliczenia składki na dobrowolne ubezpieczenie ( AC )- proporcja 150 tys. zł. do wartości samochodu przyjętej do celów ubezpieczenia

2

leasing operacyjny, najem, dzierżawa *


limit kosztów podatkowych z tytułu rat leasingowych, najmu i dzierżawy - bez limitu

limit kosztów podatkowych z tytułu rat leasingowych, najmu i dzierżawy - proporcja 150 tys. zł. do wartości samochodu

koszty podatkowe eksploatacji i zakupu

paliwa związane z używaniem - bez limitu

koszty podatkowe eksploatacji i zakupu paliwa związane z używaniem - 75% wydatków

3

prywatny, wykorzystywany do działalności gospodarczej

koszty podatkowe eksploatacji ( w tym koszty ubezpieczenia ) i zakupu paliwa,

związane z używaniem - do wysokości wyliczonej w ewidencji przebiegu pojazdu

koszty podatkowe eksploatacji ( w tym koszty ubezpieczenia ) i zakupu paliwa,

związane z używaniem - limit 20% ogółu wydatków.

Brak obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu

* UWAGA !

Z przepisów przejściowych wynika, że do umów leasingu operacyjnego, najmu i dzierżawy zawartych przed dniem 01.01.2019r., w zakresie opłat rat leasingowych, najmu i dzierżawy, można stosować obecne przepisy podatkowe.

***

Sukcesja firmy osoby fizycznej po śmierci jej właściciela - ułatwienia !

Z dniem 25.11.2018 r. powstaje nowa instytucja - zarządca sukcesyjny.
Celem tej instytucji jest ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej po śmierci właściciela. Ułatwienie to będzie odczuwalne dla spadkobierców, pracowników i kontrahentów.
Zgodnie z ustawą " o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej|" zarządca sukcesyjny będzie we własnym imieniu wykonywał działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG i kontynuował ją z wykorzystaniem przedsiębiorstwa należącego do zmarłego przedsiębiorcy. W sprawach związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa zarządca sukcesyjny będzie posługiwał się dotychczasową firmą przedsiębiorcy z dodaniem oznaczenia " w spadku".
Zarządca sukcesyjny będzie działał we własnym imieniu, ale na rachunek właściciela przedsiębiorstwa w spadku.
Zarządca sukcesyjny, w sprawach związanych z działalnością przedsiębiorstwa " w spadku"
będzie uprawniony do:
 • wykonywania uprawnień i obowiązków pracodawcy wynikających z kodeksu pracy,
 •  ustanowienia pełnomocnika,
 • pozywania i bycia pozywanym,
 • brania udziału w postępowaniach administracyjnych, podatkowych, sądowych,
 •  przyjmowania oświadczeń i doręczania pism,
 • dokonywania czynności zwykłego zarządu,
 • dokonywania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, za zgodą wszystkich właścicieli przedsiębiorstwa, a w przypadku braku takiej zgody - za zezwoleniem sądu.

Zarządcę sukcesyjnego będzie można ustanowić również dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność w formie spółki cywilnej, jeżeli w umowie spółki zastrzeżono, że spadkobiercy wspólnika wejdą do spółki cywilnej na jego miejsce.

Powołanie zarządcy sukcesyjnego będzie mogło nastąpić za życia przedsiębiorcy lub po jego śmierci.

Do ustanowienia zarządcy sukcesyjnego za życia przedsiębiorcy wymagane jest:

 • wskazanie zarządcy sukcesyjnego i jego zgoda na pełnienie tej funkcji, albo
 • zastrzeżenie, że z chwilą śmierci wskazany prokurent stanie się zarządcą sukcesyjnym,
 •  złożenie wniosku o wpis do CEIDG zarządcy sukcesyjnego.

Jeżeli przedsiębiorca nie powoła zarządcy sukcesyjnego w w/w trybie, po śmierci przedsiębiorcy zarządcę sukcesyjnego może powołać:

 • małżonek przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie " w spadku",
 • spadkobierca ustawowy
 • przedsiębiorcy, który przyjął spadek,
 • spadkobierca testamentowy przedsiębiorcy, który przyjął spadek, albo
 • zapisobiorca windykacyjny, który przyjął zapis windykacyjny, jeżeli zgodnie z ogłoszonym testamentem przysługuje mu udział w przedsiębiorstwie " w spadku".

***

Od 1 lipca 2018r. podzielona płatność w VAT ( split payment )

O jej zastosowaniu będzie decydował nabywca towarów lub usług. Zapłatę z zastosowaniem split payment będzie można stosować w sposób wybiórczy, czyli nie każda faktura będzie musiała być uregulowana z jego uwzględnieniem.

Przepisy ustawy o VAT przewidują różne zachęty dla podatników do stosowania split payment.

 1. niższe odsetki za zwłokę (8% a nie 12% ), powstałych za okres za który podatnik w złożonej deklaracji VAT wykaże kwotę podatku naliczonego, której 95% będzie wynikać z faktur, które zostaną zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności,

 2. brak sankcji przy podzielonej płatności do wysokości kwoty VAT odpowiadającej kwocie VAT wynikającej z otrzymanej faktury, a zapłaconej w split payment tj.

 • nie stosowanie przepisów o solidarnej odpowiedzialności z art. 105a ust. 1 ustawy o VAT ,
 • nie stosowanie sankcji 20%, 30%, 100% z art. 112b ust.1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 112c ustawy o VAT,
 1. ulga podatkowa za zapłatę VAT do US przed terminem z rachunku VAT,

 2. skrócenie z 60 do 25 dni termin zwrotu VAT na rachunek VAT.