Strona główna

W drodze na Sałasz

2023

LIMITY PODATKOWE:

Nazwa Wartość Limit
Mały podatnik VAT 1 200 000 euro 5 793 000,00 zł
Mały podatnik VAT - pośrednik 45 000 euro 217 000 zł
Mały podatnik PIT/CIT 2 000 000 euro 9 654 000,00 zł
Jednorazowa amortyzacja 50 000 euro 241 000 zł
Księgi rachunkowe 2 000 000 euro  9 654 400,00 zł
Ryczałt miesięczny 2 000 000 euro 9 654 400,00 zł
Ryczałt kwartalny 200 000 euro   965 440,00 zł
Transakcje gotówkowe -     15 000,00 zł
Zwolnienie podmiotowe VAT -   200 000,00 zł

PODATKI - SKALA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH PIT:

Podstawa obliczenia podatku
ponad do
Podatek
  120 000 zł
12% minus 3 600 zł
120 000 zł  
10 800 zł +32% nadwyżki ponad 120 000

PODRÓŻE SŁUŻBOWE - DIETY i RYCZAŁTY:

Diety i ryczałty od 1 marca 2013 roku od 1 stycznia 2023 roku
Dieta 30 zł 45,00 zł
Ryczałt za nocleg 45 zł 67,50 zł
Ryczałt na dojazdy 6 zł 9,00 zł

STAWKI ZA 1 KM PRZEBIEGU (OD 17.01.2023 R.)

Samochód osobowy o poj. silnika do 900 cm³ 0,89 zł
Samochód osobowy o poj. silnika powyżej 900 cm³ 1,15 zł
motocykl 0,69 zł
motorower 0,42 zł

WYNAGRODZENIA:

Minimalne wynagrodzenie za pracę - 3 490,00 zł, a  od 1 lipca - 3 600,00 zł

Minimalna stawka godzinowa (dot. umów cywilnoprawnych) - 22,80 zł, a od 1 lipca - 23,50 zł

ODSETKI OD ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH:

podstawowe od 8.09.2022 r. 16,5%
obniżone od 8.09.2022 r. 8,25%
podwyższone od 8.09.2022 r. 24,75%

SKŁADKI ZUS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I OSÓB WSPÓŁPRACUJĄCYCH

PODSTAWOWE

Podstawa wymiaru składek nie niższa niż  4.161,00 zł.

Rodzaj ubezpieczenia Stawka Kwota
emerytalne 19,52% 812,23
rentowe 8,00% 332,88 zł
chorobowe 2,45% 101,94 zł
wypadkowe * *
Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy 2,45% 101,94 zł

PREFERENCYJNE

* Od stycznia do czerwca 2023 roku:
Podstawa wymiaru składek nie niższa niż 1047,00 zł.

Rodzaj ubezpieczenia Stawka Kwota
emerytalne 19,52% 204,37 zł
rentowe 8,00%  83,76 zł
chorobowe 2,45%  25,65 zł
wypadkowe * *

* Od lipca do grudnia 2023 roku:
Podstawa wymiaru składek nie niższa niż 1080,00 zł.
Rodzaj ubezpieczenia Stawka Kwota
emerytalne 19,52% 210,82 zł
rentowe 8,00%  86,40 zł
chorobowe 2,45%  26,42 zł
wypadkowe * *
  • Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe zależy od zagrożeń zawodowych i ich skutków.

  • Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych wynosi od 01.04.2018 r. 1,67%

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Podstawą wyliczenia rocznej składki zdrowotnej przy skali podatkowej (stawka 9%) i podatku liniowym ( stawka 4,9%) jest dochód po odliczeniu opłaconych w danym roku składek na ubezpieczenie społeczne.

Podstawa składki zdrowotnej przy ryczałcie ewidencjonowanym zależy od rocznych przychodów.

• Przychody do 60.000 zł. 9% od 60% przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale roku poprzedniego,
• Przychody od 60.000 zł. do 300.000 zł. 9% od 100% przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale roku poprzedniego,
• Przychody powyżej 300.000 zł. 9% od 180% przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale roku poprzedniego.

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY - składka zdrowotna w 2023 r.

Przychód Składka miesięczna Składka roczna
do 60 tys. zł 376,16 zł 4 513,92 zł
od 60 tys. zł. do 300 tys. zł 626,93 zł  7 523,16 zł
powyżej 300 tys. zł 1 128,48 zł  13 541,76 zł

Podstawą wyliczenia składki zdrowotnej przy karcie podatkowej (stawka 9%) jest kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym rok.

Wspólnicy spółki komandytowej będą płacić składkę zdrowotną (stawka 9%) w zryczałtowanej wysokości przez cały okres składkowy.
Podstawą będzie kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z czwartego kwartału roku poprzedniego, ogłaszanego przez GUS.