Strona główna

Zachód słońca w górach

W celu dochowania należytej staranności przy wyborze kontrahenta i jednocześnie zabezpieczenia się przed dodatkowym zobowiązaniem podatkowym w postaci 100% sankcji z art. 112c ustawy o VAT, wynikającej z nierzetelnych faktur, koniecznym jest weryfikacja kontrahenta przed zawarciem z nim umowy. Do podstawowych czynności, proponowanych przez Ministra Finansów, jakie powinien podjąć przedsiębiorca w tym zakresie należą:

  • potwierdzenie statusu kontrahenta jako podatnika VAT oraz potwierdzenie numeru  rachunku rozliczeniowego lub imiennego rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem otwartych w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą oraz wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniuSTIR na - Wykaz Podatników VAT,

  • złożenie wniosku do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o potwierdzenie, czy podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony,

  • sprawdzenie podmiotu w CEIDG,

  • sprawdzenie podmiotu w KRS,

  • sprawdzenie podmiotu w bazie REGON,