Strona główna

Cechy naszej firmy

Telefon i e-mail

O firmie Oferta Cennik Kontakt Dojazd

Aktualności
Zachód słońca w górach

Stawki i wskaźnikiZweryfikuj kontrahentaAktualności

W celu dochowania należytej staranności przy wyborze kontrahenta i jednocześnie zabezpieczenia się przed dodatkowym zobowiązaniem podatkowym w postaci 100% sankcji z art. 112c ustawy o VAT, wynikającej z nierzetelnych faktur, koniecznym jest weryfikacja kontrahenta przed zawarciem z nim umowy.
Do podstawowych czynności, proponowanych przez Ministra Finansów, jakie powinien podjąć przedsiębiorca w tym zakresie należą:

  1. potwierdzenie statusu kontrahenta jako podatnika VAT oraz potwierdzenie numeru  rachunku rozliczeniowego lub imiennego rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem otwartych w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą oraz wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR na - Wykaz Podatników VAT,

  2. potwierdzenie numeru VAT UE (VIES) na stronie Komisji Europejskiej,

  3. złożenie wniosku do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o potwierdzenie, czy podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony,

  4. sprawdzenie podmiotu w CEIDG,

  5. sprawdzenie podmiotu w KRS,

  6. sprawdzenie podmiotu w bazie REGON,

  7. w zakresie towarów wrażliwych ( m.in. stal, paliwo, złoto, odpady ) sprawdzenie czy dostawca figuruje w wykazie podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną,

  8. sprawdzenie podmiotu w Krajowym Rejestrze Zadłużonych