Strona główna

Cechy naszej firmy

Telefon i e-mail

O firmie Oferta Cennik Kontakt Dojazd

Aktualności
Zachód słońca w górach

Stawki i wskaźnikiZweryfikuj kontrahentaAktualności

2022

LIMITY PODATKOWE:

Nazwa

Wartość

Limit

Mały podatnik VAT

1 200 000 euro

5 513 000,00 zł

Mały podatnik VAT - pośrednik

45 000 euro

207 000,00 zł

Mały podatnik PIT/CIT

2 000 000 euro

9 188 000,00 zł

Jednorazowa amortyzacja

 50 000 euro

   230 000,00 zł

Księgi rachunkowe

2 000 000 euro

 9 188 200,00 zł

Ryczałt miesięczny

2 000 000 euro

9 188 200,00 zł

Ryczałt kwartalny

200 000 euro

  918 820,00 zł

Transakcje gotówkowe

-

    15 000,00 zł

Zwolnienie podmiotowe VAT

-

  200 000,00 zł

PODATKI:

Skala podatku dochodowego od osób fizycznych PIT:

Podstawa obliczenia podatku

Podatek

 ponad

do


120 000 zł

12,00% minus 3600 zł

120 000 zł


10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

PODRÓŻE SŁUŻBOWE:

Diety i ryczałty :

Diety i ryczałty

od 1 marca 2013 roku

od 28 lipca 2022 roku

Dieta

30 zł

38 zł

Ryczałt za nocleg

45 zł

57 zł

Ryczałt na dojazdy

6 zł

7,60 zł

WYNAGRODZENIA:

Minimalne wynagrodzenie za pracę - 3 010,00 zł

Minimalna stawka godzinowa - 19,70 zł

ODSETKI OD ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH:

podstawowe

od 9.06.2022 r.

15,0%

obniżone

od 9.06.2022 r.

7,5%

podwyższone

od 9.06.2022 r.

22,5%

ZUS

SKŁADKI ZUS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I OSÓB WSPÓŁPRACUJĄCYCH

PODSTAWOWE

Podstawa wymiaru składek nie niższa niż  3.553,20 zł.

Rodzaj ubezpieczenia

Stawka

Kwota

emerytalne

19,52%

693,58 zł

rentowe

8,00%

284,26 zł

chorobowe

2,45%

87,05 zł

wypadkowe

*

*

Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy

2,45%

87,05 zł

 

PREFERENCYJNE

Podstawa wymiaru składek nie niższa niż 903,00 zł.

Rodzaj ubezpieczenia

Stawka

Kwota

emerytalne

19,52%

176,27 zł

rentowe

8,00%

 72,24 zł

chorobowe

2,45%

 22,12 zł

wypadkowe

*

*

  • Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe zależy od zagrożeń zawodowych i ich skutków.

  • Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych wynosi od 01.04.2018 r. 1,67%

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Podstawą wyliczenia rocznej składki zdrowotnej przy skali podatkowej ( stawka 9% ) i podatku liniowym ( stawka 4,9%) jest dochód po odliczeniu opłaconych w danym roku składek na ubezpieczenie społeczne, nie mniejsza jednak niż kwota 36.120 zł. w skali roku.
Jeżeli podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w danym miesiącu jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku to podstawę obliczenia składki zdrowotnej stanowi minimalne wynagrodzenie, które w 2022 r. wynosi 3.010 zł. Składka zdrowotna przy skali podatkowej i podatku liniowym nie może być niższa od kwoty 270,90 zł. miesięcznie.

Podstawa składki zdrowotnej przy ryczałcie ewidencjonowanym zależy od rocznych przychodów.

• Przychody do 60.000 zł. 9% od 60% przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale roku poprzedniego,
• Przychody od 60.000 zł. do 300.000 zł. 9% od 100% przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale roku poprzedniego,
• Przychody powyżej 300.000 zł. 9% od 180% przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale roku poprzedniego.

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY - składka zdrowotna w 2022 r.

Przychód

Składka miesięczna

Składka roczna

do 60. tys. zł.

   335,94 zł.

  4.031,23 zł.

od  60 tys. zł. do 300 tys. zł.

    559,89 zł.

 6.718,72 zł.

powyżej 300 tys. zł.

 1.007,81 zł.

12.093,70 zł.

   

Podstawą wyliczenia składki zdrowotnej przy karcie podatkowej (stawka 9%) jest kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym rok.
W 2022 r. składka zdrowotna wynosi 270,90 zł.

Wspólnicy spółki komandytowej będą płacić składkę zdrowotną (stawka 9%) w zryczałtowanej wysokości przez cały okres składkowy.
Podstawą będzie kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z czwartego kwartału roku poprzedniego, ogłaszanego przez GUS.