Strona główna

Zachód słońca w górach

2022

LIMITY PODATKOWE:

Nazwa Wartość Limit
Mały podatnik VAT 1 200 000 euro 5 513 000,00 zł
Mały podatnik VAT - pośrednik 45 000 euro 207 000,00 zł
Mały podatnik VAT PIT/CIT 2 000 000 euro 9 188 000,00 zł
Jednorazowa amortyzacja 50 000 euro 230 000 zł
Księgi rachunkowe 2 000 000 euro  9 188 200,00 zł
Ryczałt miesięczny 2 000 000 euro 9 188 200,00 zł
Ryczałt kwartalny 200 000 euro   918 820,00 zł
Transakcje gotówkowe -     15 000,00 zł
Zwolnienie podmiotowe VAT -   200 000,00 zł

PODATKI - SKALA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH PIT:

Podstawa obliczenia podatku
ponad do
Podatek
  120 000 zł
12% minus 3 600 zł
120 000 zł  
10 800 zł +32% nadwyżki ponad 120 000

PODRÓŻE SŁUŻBOWE - DIETY i RYCZAŁTY:

Diety i ryczałty od 1 marca 2013 roku od 28 lipca 2022 roku
Dieta 30 zł 38 zł
Ryczałt za nocleg 45 zł 57 zł
Ryczałt na dojazdy 6 zł 7,60 zł

WYNAGRODZENIA:

Minimalne wynagrodzenie za pracę - 3 010,00 zł

Minimalna stawka godzinowa - 19,70 zł

ODSETKI OD ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH:

podstawowe od 8.09.2022 r. 16,5%
obniżone od 8.09.2022 r. 8,25%
podwyższone od 8.09.2022 r. 24,75%

SKŁADKI ZUS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I OSÓB WSPÓŁPRACUJĄCYCH

PODSTAWOWE

Podstawa wymiaru składek nie niższa niż  3.553,20 zł.

Rodzaj ubezpieczenia Stawka Kwota
emerytalne 19,52% 693,58 zł
rentowe 8,00% 284,26 zł
chorobowe 2,45% 87,05 zł
wypadkowe * *
Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy 2,45% 87,05 zł

PREFERENCYJNE

Podstawa wymiaru składek nie niższa niż 903,00 zł.

Rodzaj ubezpieczenia Stawka Kwota
emerytalne 19,52% 176,27 zł
rentowe 8,00%  72,24 zł
chorobowe 2,45%  22,12 zł
wypadkowe * *
  • Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe zależy od zagrożeń zawodowych i ich skutków.

  • Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych wynosi od 01.04.2018 r. 1,67%

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Podstawą wyliczenia rocznej składki zdrowotnej przy skali podatkowej ( stawka 9% ) i podatku liniowym ( stawka 4,9%) jest dochód po odliczeniu opłaconych w danym roku składek na ubezpieczenie społeczne, nie mniejsza jednak niż kwota 36.120 zł. w skali roku.
Jeżeli podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w danym miesiącu jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku to podstawę obliczenia składki zdrowotnej stanowi minimalne wynagrodzenie, które w 2022 r. wynosi 3.010 zł. Składka zdrowotna przy skali podatkowej i podatku liniowym nie może być niższa od kwoty 270,90 zł. miesięcznie.

Podstawa składki zdrowotnej przy ryczałcie ewidencjonowanym zależy od rocznych przychodów.

• Przychody do 60.000 zł. 9% od 60% przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale roku poprzedniego,
• Przychody od 60.000 zł. do 300.000 zł. 9% od 100% przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale roku poprzedniego,
• Przychody powyżej 300.000 zł. 9% od 180% przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale roku poprzedniego.

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY - składka zdrowotna w 2022 r.

Przychód Składka miesięczna Składka roczna
do 60 tys. zł 335,94 zł 4 031,23 zł
od 60 tys. zł. do 300 tys. zł 559,98 zł 6 718.72 zł
powyżej 300 tys. zł 1 007,81 zł 12 093,70 zł

Podstawą wyliczenia składki zdrowotnej przy karcie podatkowej (stawka 9%) jest kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym rok.
W 2022 r. składka zdrowotna wynosi 270,90 zł.

Wspólnicy spółki komandytowej będą płacić składkę zdrowotną (stawka 9%) w zryczałtowanej wysokości przez cały okres składkowy.
Podstawą będzie kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z czwartego kwartału roku poprzedniego, ogłaszanego przez GUS.