Strona główna

Cechy naszej firmy

Telefon i e-mail

O firmie Oferta Cennik Kontakt Dojazd

Aktualności
Zachód słońca w górach

Stawki i wskaźnikiZweryfikuj kontrahentaAktualności

2022

LIMITY PODATKOWE:

Nazwa

Wartość

Limit

Mały podatnik VAT

1 200 000 euro

5 513 000,00 zł

Mały podatnik VAT - pośrednik 45 000 euro 207 000,00 zł
Mały podatnik PIT/CIT 2 000 000 euro 9 188 000,00 zł

Jednorazowa amortyzacja

 50 000 euro

   230 000,00 zł

Księgi rachunkowe

2 000 000 euro

 9 188 200,00 zł

Ryczałt miesięczny

2 000 000 euro

9 188 200,00 zł

Ryczałt kwartalny

200 000 euro

  918 820,00 zł

Transakcje gotówkowe

-

    15 000,00 zł

Zwolnienie podmiotowe VAT

-

  200 000,00 zł

PODATKI:

Skala podatku dochodowego od osób fizycznych PIT:

Podstawa obliczenia podatku

Podatek

              ponad

                do


120 000 zł

17,00% minus 5100 zł

120 000 zł


15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

PODRÓŻE SŁUŻBOWE:

Diety i ryczałty:

Dieta

30 zł

Ryczałt za nocleg

45 zł

Ryczałt na dojazdy

6 zł

WYNAGRODZENIA:

Minimalne wynagrodzenie za pracę - 3 010,00 zł

Minimalna stawka godzinowa - 19,70 zł

ODSETKI OD ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH:

podstawowe

od 9.10.2014 r.

8,00%

obniżone

od 9.10.2014 r.

6,00%

od 1.01.2016 r.

4,00%

podwyższone

od 1.01.2016 r.

12% ( VAT i akcyza )

ZUS

SKŁADKI ZUS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I OSÓB WSPÓŁPRACUJĄCYCH

PODSTAWOWE

Podstawa wymiaru składek nie niższa niż  3.553,20 zł.

Rodzaj ubezpieczenia

Stawka

Kwota

emerytalne

19,52%

693,58 zł

rentowe

8,00%

284,26 zł

chorobowe

2,45%

87,05 zł

wypadkowe

*

*

Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy

2,45%

87,05 zł

 

PREFERENCYJNE

Podstawa wymiaru składek nie niższa niż 903,00 zł.

Rodzaj ubezpieczenia

Stawka

Kwota

emerytalne

19,52%

176,27

rentowe

8,00%

 72,24 zł

chorobowe

2,45%

 22,12

wypadkowe

*

*

  • Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe zależy od zagrożeń zawodowych i ich skutków.

  • Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych wynosi od 01.04.2018 r. 1,67%

 

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Podstawą wyliczenia rocznej składki zdrowotnej przy skali podatkowej ( stawka 9% ) i podatku liniowym ( stawka 4,9%) jest dochód po odliczeniu opłaconych w danym roku składek na ubezpieczenie społeczne, nie mniejsza jednak niż kwota 36.120 zł. w skali roku.
Jeżeli podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w danym miesiącu jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku to podstawę obliczenia składki zdrowotnej stanowi minimalne wynagrodzenie, które w 2022 r. wynosi 3.010 zł. Składka zdrowotna przy skali podatkowej i podatku liniowym nie może być niższa od kwoty 270,90 zł. miesięcznie.

Podstawa składki zdrowotnej przy ryczałcie ewidencjonowanym zależy od rocznych przychodów.

• Przychody do 60.000 zł. 9% od 60% przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale roku poprzedniego,
• Przychody od 60.000 zł. do 300.000 zł. 9% od 100% przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale roku poprzedniego,
• Przychody powyżej 300.000 zł. 9% od 180% przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale roku poprzedniego.

Podstawą wyliczenia składki zdrowotnej przy karcie podatkowej (stawka 9%) jest kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym rok.
W 2022 r. składka zdrowotna wynosi 270,90 zł.

Wspólnicy spółki komandytowej będą płacić składkę zdrowotną (stawka 9%) w zryczałtowanej wysokości przez cały okres składkowy.
Podstawą będzie kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z czwartego kwartału roku poprzedniego, ogłaszanego przez GUS.