Strona główna

Cechy naszej firmy

Telefon i e-mail

O firmie Oferta Cennik Kontakt Dojazd

Aktualności
Zachód słońca w górach

Stawki i wskaźnikiZweryfikuj kontrahentaAktualności

2020

LIMITY PODATKOWE:

Nazwa

Wartość

Limit

Mały podatnik VAT

1 200 000 euro

5 248 000,00 zł

Jednorazowa amortyzacja

 50 000 euro

   219 000,00 zł

Księgi rachunkowe

2 000 000 euro

 8 746 800,00 zł

Ryczałt miesięczny

250 000 euro

1 093 350,00 zł

Ryczałt kwartalny

25 000 euro

  109 335,00 zł

Transakcje gotówkowe

-

    15 000,00 zł

Zwolnienie podmiotowe VAT

-

  200 000,00 zł

PODATKI:

Skala podatku dochodowego od osób fizycznych PIT:

Podstawa obliczenia podatku

Podatek

              ponad

                do


85 528 zł

17,00%

minus kwota zmniejszająca podatek

85 528 zł


14 539,76 zł + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

Kwota zmniejszająca podatek:

Podstawa obliczenia podatku


Kwota zmniejszająca podatek odliczana w zeznaniu rocznym

ponad

do


   8 000 zł

1 360 zł

8 000 zł

13 000 zł

1 360 zł - (834,88 zł x (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł): 5 000 zł

13 000 zł

85 528 zł

525,12 zł

85 528 zł

127 000 zł

525,12 zł - ( 525,12 zł x ( podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł. ) : 41 472 zł

127 000 zł


brak kwoty zmniejszającej podatek


Podstawa obliczenia podatku

Kwota zmniejszająca podatek na etapie obliczania zaliczek na podatek w trakcie roku podatkowego

ponad

do


85 528 zł

525,12 zł

85 528 zł


brak kwoty zmniejszającej podatek

Stawka podatku dochodowego od osób prawnych CIT

19% podstawy opodatkowania

9% podstawy opodatkowania od dochodów innych niż z zysków kapitałowych, dla małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność, u których przychody osiągnięte w roku 2019 nie przekroczyły kwoty 2 000 000 euro tj 8 747 000,00 zł. i w roku 2020 nie przekroczą kwoty 1 200 000 euro tj. 5 109 000,00 zł.

PODRÓŻE SŁUŻBOWE:

Diety i ryczałty:

Dieta

30 zł

Ryczałt za nocleg

45 zł

Ryczałt na dojazdy

6 zł

WYNAGRODZENIA:

Minimalne wynagrodzenie za pracę - 2.600,00 zł

Minimalna stawka godzinowa - 17,00 zł

ODSETKI OD ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH:

podstawowe

od 9.10.2014 r.

8,00%

obniżone

od 9.10.2014 r.

6,00%

od 1.01.2016 r.

4,00%

podwyższone

od 1.01.2016 r.

12% ( VAT i akcyza )

ZUS

SKŁADKI ZUS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I OSÓB WSPÓŁPRACUJĄCYCH

PODSTAWOWE

Podstawa wymiaru składek nie niższa niż  3.136,20 zł.

Rodzaj ubezpieczenia

Stawka

Kwota

emerytalne

19,52%

612,19 zł

rentowe

8,00%

250,90 zł

chorobowe

2,45%

76,84 zł

wypadkowe

*

*

Fundusz Pracy

2,30%

72,14 zł

Fundusz Solidarnościowy

0,15%

  4,70 zł

 

 

 

 

PREFERENCYJNE

Podstawa wymiaru składek nie niższa niż 780,00 zł.

Rodzaj ubezpieczenia

Stawka

Kwota

emerytalne

19,52%

152,26

rentowe

8,00%

 62,40 zł

chorobowe

2,45%

 19,11

wypadkowe

*

*

  • Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe zależy od zagrożeń zawodowych i ich skutków.

  • Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych wynosi od 01.04.2018 r. 1,67%

 

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej 4 026,01 zł

Kwota składki 9%

362,34 zł

Kwota do odliczenia od podatku 7,75%

312,02 zł